panelarrow

Gabinet lekarski

Paweł i Alicja Baranowscy

Operacje kręgosłupa

DYSKOPATIA – przepuklina krążka międzykręgowego (dysku)

DYSKOPATIA SZYJNA

1. Wszczepienie protezy sztywnej dysku

Zalety:

 • odtworzenie wysokości przestrzeni międzytrzonowej
 • odtworzenie krzywizny szyjnej
 • uzyskanie zrostu kostnego
 • możliwa ocena rentgenowska zrostu kostnego
 • możliwe wykonanie badania MRI
 • możliwe stosowanie fizykoterapii

2. Wszczepienie protezy ruchomej dysku

Zalety:

 • zachowanie ruchomości operowanego segmentu kręgosłupa
 • prewencja przed wcześniejszym wystąpieniem zmian zwyrodnieniowych
  sąsiednich przestrzeni międzykręgowych
 • osiągnięcie stabilności operowanego segmentu kręgosłupa
 • eliminacja powikłań związanych z miejscem pobrania tkanki kostnej
 • nie stosowanie kołnierza ortopedycznego po operacji

DYSKOPATIA LĘDŹWIOWA

1. Wycięcie krążka międzykręgowego (fenestracja, hemilaminektomia, laminektomia)

2. Wycięcie krążka międzykręgowego z dostępu przedniego, przez brzuch i:

 • wszczepienie protezy sztywnej dysku
 • wszczepienie protezy ruchomej dysku

Zalety dostępu przedniego do kręgosłupa:

 • całkowite usunięcie dysku bez ingerencji w kanał kręgowy (zapobiega powstawania blizny pooperacyjnej)
 • zachowanie tylnych elementów kręgosłupa (kostnych, stawowych, mięśniowych)
 • zachowanie ciągłości mięśni brzucha

3. Wszczepienie stabilizatora dynamicznego pomiędzy wyrostki kolczyste

4. Wycięcie krążka międzykręgowego z dostępu tylno – bocznego, stabilizacja przeznasadowa i międzytrzonowa ( met. ELIF)

Zalety:

 • usunięcie dysku bez ingerencji w kanał kręgowy i jednoczasowa stabilizacja kręgosłupa

KRĘGOZMYK – przemieszczanie się ku przodowi trzonu kręgowego wraz z całym leżącym powyżej kręgosłupem

 1. Stabilizacja śrybami transpedikularnymi (przeznasadowymi)
 2. Wycięcie dysku z dostępu przedniego i usztywnienie protezą sztywną i śrubą przeztrzonową (metoda Wilhelm-Tell)
 3. Stabilizacja 360st. przednio-tylna
 4. Nastawienie (redukcja, repozycja) kręgozmyku

NOWOTWÓR

 1. Pobranie materiału na badanie histopatologiczne
 2. Wycięcie kręgu i wszczepienie protezy kręgu
 3. Cementoplastyka trzonu – w naczyniakach
 4. Vertebroplastyka trzonu – w złamaniach osteoporotycznych

SPONDYLOZA – zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

 1. ODCINEK SZYJNY KRĘGOSŁUPA
  – Korpektomia (wycięcie trzonu) i usztywnienie przy pomocy wszczepu węglowego i płytki szyjnej
 2. ODCINEK LĘDŹWIOWY KRĘGOSŁUPA
  – Odbarczenie struktur nerwowych z jednoczasową stabilizacją śrubami i usztywnieniem międzytrzonowym typu TLIF lub PLIF

1. ZŁAMANIA ZĘBA KRĘGU OBROTOWEGO C2

 • zespolenie śrubą
 • stabilizacja tylna systemem APOFIX
 • stabilizacja potyliczno-szyjna
 • usunięcie zęba C2 przez usta i stabilizacja tylna

2. Złamania i zwichnięcia w odcinku szyjnym kręgosłupa

 • korpektomia (wycięcie trzonu) i stabilizacja wszczepem węglowym i płytką szyjną
 • repozycja zwichnięcia i stabilizacja płytką szyjną

3. Złamania w odcinku piersiowym kręgosłupa

 • stabilizacja śrubami z dostępu przez klatkę piersiową
 • stabilizacja tylna śrubami transpedikularnymi

4. Złamania w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

 • stabilizacja tylna śrubami transpedikularnymi

5. Złamania kości ogonowej z przewlekłym zespołem bólowym

 • wycięcie złamanego odcinka kości ogonowej

1. Uruchomienie chorego:

 • po operacji odcinka szyjnego kręgosłupa – pionizacja i chodzenie w pierwszej dobie po operacji
 • po operacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa:
  • bez stabilizacji – pionizacja i chodzenie w pierwszej dobie po operacji
  • ze stabilizacją – pionizacja i chodzenie w drugiej dobie po operacji

2. Powrót do pracy w zależności od rodzaju schorzenia i typu operacji od 2 tygodni do około 3 miesięcy po operacji