panelarrow

Gabinet lekarski

Paweł i Alicja Baranowscy

Alicja Baranowska

WYKSZTAŁCENIE

2005 Dr nauk medycznych, tytuł pracy doktorskiej: „Ocena wyników leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku szyjnym z zastosowaniem sztywnych wszczepów krążków międzykręgowych”, promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki – I Wydział Lmekarski Akademii Medycznej w Warszawie
2003 Studia Podyplomowe w zakresie ekonomii – specjalność: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny
2001 II stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii
1997 I stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii
1992 Dyplom lekarski, I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2011 Ordynator Oddziału Neuroortopedii Szpitala im. prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”
2007-2011 p.o. Ordynator Oddziału Neuroortopedii, Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”
2001-2007 Starszy asystent Oddziału Neuroortopedii w Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER”
2001-2008 Konsultacje w Poradni Neuroortopedycznej w Centrum Rehabilitacji
1994-2001 Asystent Oddziału Rehabilitacyjnego, Ortopedyczno-Urazowego, Wad Postawy i Leczenia Skolioz, Pooperacyjno–Ortopedycznego, Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznego

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

2007 Leczenie operacyjne pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa w Niepublicznym Zespole Leczniczo–Rehabilitacyjnym w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o., Konstancin–Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14
2006 Wykładowca – POSTGRADUATE COURSE „New technologies in spinal neurosurgery” w 10th Congress of the Baltic Neurosurgical Association, Palanga, Lithuania, September 14-16
Tematy:
– Assessment of cervical disc disease treatment after use of Solis cage
– Usage of Solis in cervical disease – workshop
1999 Prywatna praktyka lekarska

ZAINTERESOWANIA

 • Żeglarstwo:
  • Patent Sternika Jachtowego, 2004
  • Patent Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu, 2007
 • Nurkowanie:
  • Patent Open Water Diver PADI, 2004
  • Deep Diveing, 2008
  • Nitrox User Level II, 2008
 • Windsurfing